AUSFAHRT34

AUSFAHRT34

AUSFAHRT34

AUSFAHRT34

Ausfahrt34 is a non-ordinary t-shirt brand which is about art, awareness and urban culture. The brand is based in Cologne and Istanbul in which the interaction and the differences between two cultures are the inspiration. The aim of the Ausfahrt34 is to make art wearable with increasing accessibility of art. As a result of this, the brand calls itself WEARABLE ART. Ausfahrt34 indicates that we are aware of everything around us with the help of developing technology and that we are in the era of awareness. Thus, the brand queries the way of living.

Ausfahrt34 introduces its first collection AWARENESS 1. Each piece of the collection has its own story and is produced in a limited edition. Besides, the brand is aware of the harm that is caused by the consumption of fast fashion and Ausfahrt34 stands against the heavy working conditions, the usage of child labor, the usage of harmful chemical dyes, the worker’s overtime work, and the low- wage costs. Ausfahrt34 focuses on the philosophy of achievable luxury by producing t-shirts on premium quality cotton fabric with water-based dyes that are not harmful to the environment. Thus, ethical values targeted by sustainable fashion are considered.

Another priority of Ausfahrt34 is to produce its products without being influenced by social norms. Ausfahrt34 has no options such as female, male or unisex, all of its products are genderless. In the brand’s opinion, what we wear should not be related to any gender or no gender.

// (fashionziner.com/2018/06/13/ausfahrt34-spotlight/ )

AUSFAHRT34

Ausfahrt34 kökeni sanat, farkındalık ve sokak kültürüne dayalı, sıradan olmayan bir tişört markasıdır. Marka Köln ve İstanbul merkezli olup, iki kültürün birbiriyle etkileşiminden ve farklılıklarından ilham alır. Ausfahrt34’ün amacı sanatı giyilebilir kılarak, ulaşılabilirliğini arttırmaktadır. Bu yüzden kendini GİYİLEBİLİR SANAT olarak tanımlamaktadır. Ausfahrt34 gelişen teknolojiyle birlikte, çevremizdeki her şeyin farkında olduğumuzu ve artık farkındalık çağına girdiğimizi belirtir. Marka insanın hayatı yaşama biçimini sorgular ve bunu sorgulatır.

Markanın ilk koleksiyonunun adı FARKINDALIK 1, bu koleksiyonu benzersiz yapan anlaşılabilir olmasıdır. Markanın koleksiyonunun her parçasının kendi hikâyesi var ve her bir ürün sınırlı sayıda üretilmektedir. Ayrıca marka, hızlı moda tüketiminin çevreye verdiği zararın, ağır çalışma koşullarının, çocuk işçi problemlerinin, zararlı kimyasal boyaların kullandırılmasının, işçilerin fazla mesai çalıştırılmasına, hak ettiği değerin ve bedelin verilmemesinin farkında ve dolayısıyla buna karşı bir duruş benimsemektedir. Ausfahrt34, tişörtleri premium kaliteli pamuk kumaş üzerine, sağlığa zararlı olmayan su bazlı boyalarla üreterek, ulaşılabilir lüks felsefesi üzerinde durmaktadır. Böylelikle sürdürülebilir modanın hedeflediği etik değerler gözetilmektedir.

Ausfahrt34’ün bir diğer önceliği ise, ürünlerini cinsiyetsiz ve bedensiz olarak üretmesidir. Marka sosyal normların etkisinde kalmadan, özgürce kendini ifade etmek ister ayrıca kadın, erkek ya da unisex diye ürünlerini sınıflandırmaz. Ürün bedenlerini 1 ve 2 diye yaparak, kişinin kendi görüntüsünün nasıl olmak istediğini yine kişinin kendisine bırakır.

instagram.com/ausfahrt34/


References: AUSFAHRT34


 

Subscribe Fashionziner YouTube Channel

2,099 Views
Share Now:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *